Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Újfehértó Város Önkormányzata 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete tartalmazza az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felsorolását, forgalomképes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok (üzleti vagyon), forgalomképtelen önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, illetve korlátozottan forgalomképes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok megkülönböztetés szerint.
A rendeletmódosítás célja a korábbi képviselő-testületi döntések szerint végrehajtott önkormányzati tulajdonú ingatlan adásvételek, vagyonátminősítések, kisajátítások alapján az 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet aktualizálása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe lépő mellékletet jelöli meg.
A 2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.