Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását tartalmazza.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
(1) Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata összesen 278.183.244 Ft-tal csökken, az alábbiak szerint:
1. Önkormányzatok működési támogatásai 278.183.244 Ft-tal
(2) Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata összesen 121.167.156 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:
1. Közfoglalkoztatás támogatása 78.939.770 Ft-tal
2. Szociális ágazati pótlék 42.227.386 Ft-tal
(3) Kiadási oldalon az Önkormányzat működési kiadások előirányzata összesen 278.183.244 Ft-tal csökken, az alábbiak szerint:
1. Működési célú pénzeszköz átadás 278.183.244 Ft-tal
(4) Kiadási oldalon az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata összesen 121.167.156 Ft-tal nő az alábbiak szerint:
1. Működési célú pénzeszközátadás 42.227.386 Ft-tal
2. Személyi juttatások kiadásai 73.432.344 Ft-tal
3. Munkaadókat terhelő járulékok 5.507.426 Ft-tal
A képviselő – testület 3/2022. (I.20.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 14.377.844 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 55/2022. (III.30.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Felhalmozási célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 1.000.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 69/2022. (IV.26.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 3.175.000 Ft-tal, a ”Dologi kiadások” előirányzata 780.000 Ft-tal és 3.950.000 Ft-tal csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a Piac csapadékvíz kiváltására hozzájárul 7.808.070 Ft-tal, így a „Beruházási kiadások” előirányzata nő 7.808.070 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület hozzájárul az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a központi konyhára asztal és székek beszerzéséhez 1.000.000 Ft értékben, így az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 1.000.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület hozzájárul az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a kisréten fekvő rendőr kialakításához 1.818.000 Ft értékben, így az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 1.818.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A 6. §-hoz
A 3. §. hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.