Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a díszpolgári cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 5/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 29 16:50
a díszpolgári cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 5/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A 5/2007. (I. 26) önkormányzati rendelet tartalmazza a díszpolgári cím és kitüntető díjak alapítására és adományozásuk rendjére vonatkozó szabályokat. E rendelet módosítása indokolt, azért, hogy a kitüntető címek és díjak adományozásra vonatkozó javaslatok előterjesztőinek köre pontosítva legyen és a díjazott személyek száma csak indokolt esetben legyen korlátozva.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A kitüntető díjak adományozására javaslatot tehető jogosultak köre pontosításra kerül a polgármester nevesítésével.
A 2. §-hoz
A kitüntető díjban részesülő személyek számára vonatkozó javaslat vonatkozásában fennálló indokolatlan korlátozás kerül megszüntetésre.
A 3. §-hoz
A kitüntető díjak adományozásában a megtisztelt személyek számában fennálló korlátozás kerül megszüntetésre.
A 4. §-hoz
A javaslat benyújtásának határideje pontosításra kerül.
Az 5. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.