Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 27

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.27.
a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A 188/2022. (XI.30.) határozattal döntés született az autóbuszos személyszállítási szolgáltatás biztosítására irányuló közszolgáltatási szerződés időbeli hatályának 2023.12.31 – ig történő meghosszabbításáról. A személyszállítási szolgáltatás biztosításának további alakulása későbbi jogszabályi rendelkezésektől, a finanszírozási környezettől, és a szükséges egyeztetések kimenetelétől függ. Az önkormányzat pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló rendelete biztosítja a helyi közlekedési támogatást, mely támogatási konstrukció fenntartása a jövőben is indokolt. Tekintettel ugyanakkor a személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos hosszútávú döntések meghozatalának fentiekben is említett korlátaira, indokolt a helyi közlekedési támogatást mindössze féléves időszakra megállapítani, továbbá – figyelemmel a közismert gazdasági tényezőkre – a jelenlegi jövedelmi korlát helyett azt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét kitevő összegben megállapítani.
A szabályozás várható következményei, és az előzetes hatásvizsgálat eredménye az alábbiak szerint összegezhető.
A tervezett jogszabály társadalmi hatása, hogy szélesebb körben válhatnak jogosulttá a támogatásra a kérelmezők.
Gazdasági, költségvetési hatása a jogalkotásnak, hogy 2023. év első félévére történik kötelezettségvállalás a bérletek beszerzésére.
Környezeti és egészségi következményekkel nem kell számolni.
A jogalkotási folyamattal szükségképpen együtt járó hivatali - intézményi előkészítő munkafolyamatokat meghaladó további adminisztratív terheket a jogszabály nem eredményez.
A jogalkotás elmaradása azt eredményezné, hogy a szabályozás és az érintett támogatástípus nem igazodna kellően a személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatosan vázolt aktuális helyzethez.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek, erőforrások a rendelkezésre állnak.
Az előterjesztő álláspontja szerint a javasolt szabályozás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban van, és azt Európai Unió intézményeivel és tagállamaival nem kell egyeztetni.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendeletmódosítást követően is indokolt természetbeni ellátásként bérletet biztosítani a tanulóknak, a nyugdíjasoknak, és a rokkantsági, rehabilitációs ellátásban részesülőknek azzal, ha az általuk lakott háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét nem haladja meg. A támogatás féléves időszakra állapítható meg, a jogosultak számára bérlet átadása a legegyszerűbb módja a felhasználásnak. A kizárólagos közszolgáltató által közölt és alkalmazott díjtételnek megfelelően rögzíti a rendelet a bérlet ellenértékének összegét.
A 2. §-hoz
A a folyamatban lévő ügyekre vonatkozó átmeneti rendelkezés.
A 3. §-hoz
Technikai módosítás (korábban hatályát vesztett rendelkezés számozásának törlése).
A 4. §-hoz
Hatályba lépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.