Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Hatályos: 2022. 08. 06

Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátások körzeteiről

2022.08.06.

Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Országos Kórházi Főigazgatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § E rendelet célja, hogy Vaja Város Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) közigazgatási területén – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglaltakkal összhangban – az egészségügyről szóló 2015. évi CXXIII. törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatát a betegellátás színvonalának emelése érdekében teljes körűen biztosítsa.

2. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátást végző – háziorvos, fogorvos, területi védőnő, valamint az ügyeleti ellátást biztosító – szolgáltatókra.

3. § Az egészségügyi alapellátási körzet székhelye Vaja, Damjanich u. 65.

4. § A felnőtt háziorvosi körzetek rendelőjének címét és a körzetekhez tartozó utcák neveit az 1. melléklet tartalmazza. A 0-14 éves korú (gyermek), valamint a 14 év feletti (felnőtt) lakosság egészségügyi ellátása két háziorvosi körzetben történik. A képviselő-testület a háziorvosi körzet területét Vaja város közigazgatási területében határozza meg.

5. § Fogászati ellátás körzet címe, körzethez tartozó terület

a) Vaja, Damjanich u. 65.

b) Vaja Város közigazgatási területe, Őr község közigazgatási területe, Rohod község közigazgatási területe

6. § Iskola-és ifjúságorvoslás egészségügyi valamint iskolai védőnői ellátás körzete, címe, körzethez tartozó terület

a) Tavirózsa Óvoda Vaja, Damjanich u. 50-52.

b) Molnár Mátyás Általános Iskola Vaja, Leiningen u. 1.

7. § Védőnői ellátás körzet címét, körzethez tartozó terület megnevezését a 2. melléklet tartalmazza:

8. § Vaja Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátását a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátás Intézmények székhelye: Mátészalka, Szalkay L. u. 2/a, telephelye: Mátészalka, Kórház u. 2-4 biztosítja.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § A rendelete kihirdetését követően Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (IX.15.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

1. melléklet

Felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet
1. szám Felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet Vaja, Damjanich u. 65.:

1. Damjanich utca.,

2. Őri utca.,

3. Nagys József. utca.,

4. Kert utca.,

5. Kert köz.,

6. Ady Endre utca,

7. Pöltenberg utca.,

8. Vay Ádám utca.,

9. Török utca.,

10. Vécsey utca.

11. József Attila utca.,

12. Árok utca.,

13. Leiningen utca.,

14. Rákóczi utca.,

15. Móra utca.;

16. Móricz Zsigmond. utca.;

17. Görgős utca.

2. szám Felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet Vaja, Damjanich u. 65: Lahner. utca., Arany János. utca., Tulipán utca.,Tompa Mihály utca, Petőfi utca., Jókai utca., Kiss Ernő utca., Dessewffy utca., Schweidel utca., Lázár utca Aulich utca, Knézich utca., Nyírfa utca., Nyárfa köz., Hársfa utca., Kossuth utca., Gyár utca

2. melléklet

1. Körzet

Lahner Gy. Utca 1-25, 2-18; Damjanich utca; Őri u; Nagys. J.u; Kert u.; Ady E. u; Vay Á. u.; Török u.; Vécsey u.; József A. u; Árok u.; Leiningen u. ; Rákóczi u. Kossuth u.; Gyár u.; Görgős u.; Tópart, Pöltemberg

2. Körzet

Móra F. u.; Móricz Zs.u.; Hársfa u.; Nyírfa u.; Nyárfa köz; Schweidel u. ; Dessewffy u. ; Kiss E. u.; Jókai u.; Tompa M.u.; Petőfi u.; Tulipán u. ; Lázár u.; Aulich u.; Knézich u.; Lahner u. 20-78, 27-65