Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 02- 2023. 06. 01

Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.02.

Vaja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ban kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az alábbi rendeletet alkotja.

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.