Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 29
Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 1. §-hoz
Az önkormányzat 2021. évi kiadási és bevételi főszáma, és költségvetési hiánya kerül bemutatásra. A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai kerülnek bemutatásra, amelyet a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása követ. Végezetül az állami támogatások jogcímenként kerülnek bemutatásra.
A 2. §-hoz
A költségvetés részletezése az Áht. alapján, figyelembe véve a Vhr. és a Stabilitási tv. előírásait.
A 3. §-hoz
A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezést tartalmazza.