Tengelic Község Polgármesterének 22/2020.(XI.18.) önkormányzati rendelete

a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól

Hatályos: 2020. 11. 23

Tengelic Község Polgármesterének 22/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelete a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól


Tengelic Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:


1. §


(1) E rendelet hatálya kiterjed Tengelic Község közigazgatási területére, valamint a közterületet használó jogképes természetes személy jogalanyokra.


2.§

E rendelet alkalmazásában:

1. közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 29. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közterület.

2. szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23 a. pontja szerinti szeszes ital.

3. alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § a) pontjában meghatározott rendezvény


3. §


 (1) Közterületen nem megengedett a szeszes ital fogyasztása a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével.

(2) A szeszes ital fogyasztás tilalma nem terjed ki:

 a) az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó egységre, annak előkertje, kitelepülése területére, nyitvatartási időben;

b) az engedéllyel szervezett és az engedéllyel rendelkező, illetve a Tengelici Polgármesteri Hivatalhoz bejelentett alkalmi rendezvények területére a rendezvény idején, a bejelentett családi, községi ünnepi, kulturális és sporteseményekkel kapcsolatos rendezvényekre, továbbá civil szervezetek, intézmények bejelentett hivatalos rendezvényeire, a rendezvény területére, útvonalára és idejére,

c) minden év első és utolsó napjára.

4. §


Ez a rendelet 2020. november 23.napján lép hatályba.


Tengelic 2020. november 17.


                          Gáncs István                                              Tolnai Lászlóné

                          polgármester                                                           jegyző


Kihirdetve: 2020.november 18.


                                                              Tolnai Lászlóné

                                                                   jegyző

Mellékletek