Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

A települési adóról szóló 10/2015(XI.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 09. 02- 2023. 09. 02

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

A települési adóról szóló 10/2015(XI.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2023.09.02.

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestülete – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló 2023. évi LVIII. törvény 1. §-ában előírtak alapján, a települési adóról szóló 10/2015. (XI.10.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § Hatályát veszti a települési adóról szóló 10/2015. (XI.10.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2023. szeptember 2-án lép hatályba.