Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. ( III.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 08. 31- 2022. 08. 31

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. ( III.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2022.08.31.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdésének a.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. § Hatályát veszti a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017 (III.27.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.