Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2000. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 26- 2022. 10. 26

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2000. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.26.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2000. (IX. 28.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2000. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. A sírhelyek megváltási, újramegváltási díjai:

1.1. Felnőtt sírhely (25 év) 5.000,- Ft.

1.2. Dupla felnőtt sírhely (25 év) 10.000,- Ft.

1.3. Gyermek sírhely (25 év) 3.000,- Ft.

1.4. Urna sírhely egyes (25 év) 30.000,- Ft.

1.5. Urna sírhely dupla (25 év) 60.000.- Ft

1.6. Urnasírbolt (25 év) 10.000,- Ft.

1.7. Sírbolt (60 év)

1.7.1. 1 személyes 15.000,- Ft

1.7.2. 2 - 3 személyes 25.000,- Ft.

1.7.3. 4 - 6 személyes 40.000,- Ft.

1.7.4. 7 - 9 személyes 50.000,- Ft.

2. Hűtőkamra használati díja: 4000,- Ft/nap

3. Ravatalozó használata temetésenként: 3000,- Ft

4. A temetőben építési munkát végzők a tevékenységük során felhasznált víz- és áram használatáért 4500,- Ft/nap átalánydíjat köteles fizetni. Minden megkezdett nap egész napnak számít.

A mellékletben meghatározott díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.”