Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2000. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 27- 2022. 10. 27

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2000. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.10.27.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet4

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. október 28. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.