Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete

az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló 4/2011. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 30- 2023. 03. 30

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete

az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló 4/2011. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.03.30.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében, 51. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. március 31. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.