Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete

az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló 4/2011. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 29- 2023. 03. 30

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete

az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló 4/2011. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.29.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében, 51. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló 4/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében, 51. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § Hatályát veszti az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló 4/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.