Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 10/2019. (VIII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 27

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 10/2019. (VIII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2023.05.26.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő - testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.