Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2000. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 26

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.26.
a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2000. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
1. temetőkről és a temetkezésről szóló 19/2000. (IX.28.) önkormányzati rendelet tartalmazza a temető üzemeltetésére, fenntartására, a temetkezési tevékenységek összehangolására, kegyeleti jogok tiszteletben tartására vonatkozó helyi szabályokat.
A rendelet melléklete tartalmazza a sírhelyek megváltására vonatkozó szabályokat, valamint a megváltáskor fizetendő díjakat. Továbbá a hűtőkamra és ravatalozó használati díját és a temetőben végzett építési tevékenység átalánydíját.
A rendelet ezen rendelkezései 2013. év óta nem kerültek módosításra, ami már időszerű, aktuális lenne.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő- testületének …../2022. (……) önkormányzati rendelete a temetőkről és temetkezésről szóló 19/2000. (IX.28.) rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A rendelet melléklete tartalmazza a sírhelyek megváltására vonatkozó szabályokat, valamint a megváltáskor fizetendő díjakat. Továbbá a hűtőkamra és ravatalozó használati díját és a temetőben végzett építési tevékenység átalánydíját.
A rendelet ezen rendelkezései 2013. óta nem kerültek módosításra, ami időszerű, aktuális lenne. A díj olyan mértékben kerül megemelésre, amelynek megfizetése a lakosságot jelentősen nem terheli.
Költségvetési hatása: jelentős többletbevétel nem várható.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Nincs.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Nincs.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs