Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló 11/2021. (X.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 09

Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló 11/2021. (X.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.09.

Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló 11/2021. (X.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat adottságainak figyelembevételével megszervezi a közművelődési alapszolgáltatásokat, amelyek: művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

2. § Ez a rendelet 2022. november 9-én lép hatályba.

3. § Hatályát veszti a Rendelet 4.§ (2) bekezdés b)-g) pontja.