Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 26- 2020. 09. 26

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. § A Rendelet 3. § (1) – (5) és (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:


„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              4.080.683 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                            3.965.109 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                  8.045.792 eFt-ban,

azaz nyolcmilliárd-negyvenötmillió-hétszázkilencvenkettő forintban az 1. melléklet szerint,


d) költségvetési kiadásait                               7.997.143 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                                  48.649 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                     8.045.792 eFt-ban,

azaz nyolcmilliárd-negyvenötmillió-hétszázkilencvenkettőezer forintban,


g) költségvetési hiányát                                3.916.460 eFt-ban,

azaz hárommilliárd-kilencszáztizenhatmillió-négyszázhatvanezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2020. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                 3.462.402 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 4.596.278 eFt,

c) működési hiány:                                                    1.133.876 eFt a 2. melléklet szerint.


(3) Az önkormányzat 2020. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:               618.281 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:             3.400.865 eFt,

c) felhalmozási hiány:                                               2.782.584 eFt a 3. melléklet szerint.


(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                                   1.742.318 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele                         2.338.365 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele                       0 eFt.


( 5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásaiból

  1. kötelező feladatok kiadásai                                 1.706.765 eFt
  2. önként vállalt feladatok kiadásai                        6.290.378 eFt
  3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása                      0 eFt.”


„(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. mellékletek. Az önkormányzat 2020. évi összes bevétele és kiadása 8.045.792 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„4. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 417 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz. A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal létszámából 1 fő 2018. január 1. napjától 2020. december 31-ig határozott időtartamú. A Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ létszámából 2018. április 1. napjától 2020. november 30 napjáig 2 fő határozott időtartamú. A Goldmark Károly Művelődési Központ létszámából 2018. április 1. napjától 2021. február 28. napjáig 2 fő, 2018. július 1. napjától 2021. február 28. napjáig 3 fő határozott időtartamú. A Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye létszámából 2018. július 1. napjától 2021. február 28. napjáig 5 fő határozott időtartamú. Az önkormányzatnál 2 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.”


3. § A Rendelet 5. § (1) – (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:


„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 439.892 eFt.


(2) Az általános tartalék összege: 268.570 eFt. Az általános tartalékból 260.225 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 6.845 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 1.500 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.


(3) A céltartalék összege 171.322 eFt. A céltartalékból 21.343 eFt működési, 149.979 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 118.141 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 22.144 eFt,

c) egyéb pályázati költségekre 9.694 eFt,

d) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 253 eFt,

e) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 3.423 eFt,

f) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 6.435 eFt,

g) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 11.232 eFt fordítható.”


4. § A Rendelet 14.  § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületek (a bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni. Felhasználásáról a képviselő-testület a jogszabályi előírások betartása mellett jogosult dönteni.”


5. § A Rendelet 1-14., 17. és 18. mellékletei helyében ezen rendelet 1-16. mellékletei lépnek.


6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Nagy Bálint

Dr. Gábor Hajnalka

polgármester

jegyző