Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 19 - 2022. 06. 18

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.19.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.