Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

a városi strandok üzemeltetéséről, működtetéséről szóló 36/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01 - 2022. 07. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

a városi strandok üzemeltetéséről, működtetéséről szóló 36/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a városi strandok üzemeltetéséről, működtetéséről szóló 36/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A városi strandok üzemeltetéséről, működtetéséről szóló 36/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A keszthelyi állandó lakosok személyazonosság igazolására alkalmas hatósági fényképes igazolvány és lakcímigazolvány bemutatásával bruttó 100,- Ft/év összegű „Helikon strand bérlet állandó helyi lakos részére”, továbbá a – az előzőekben szükséges dokumentumok mellett a családi pótlékra vonatkozó igazolás bemutatásával kiváltott - bruttó 50,- Ft/év összegű „Helikon strand bérlet három, vagy többgyermekes keszthelyi családok (nagycsaládosok) részére” megnevezésű idénybérlettel jogosultak a Helikon strandot ingyenesen látogatni. A kiállított idénybérletek díját a szolgáltató számára az önkormányzat téríti meg felek közötti elszámolás alapján.

(2) A keszthelyi állandó lakosok a Városi és a Libás strandot igazolvánnyal kedvezményesen látogathatják.

a) Az igazolvány díja:

aa) Városi strand: bruttó 4500,- Ft

ab) Libás strand: bruttó 1100,- Ft

ac) Városi és Libás strand (kombinált): bruttó 5500,- Ft

b) Az érintettek számára fényképpel ellátott bérlet kerül kiállításra, illetve meghosszabbításra.”

(2) A városi strandok üzemeltetéséről, működtetéséről szóló 36/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Mindhárom fürdőhely esetében a keszthelyi lakossági bérlettel rendelkezők a bérlet megváltását digitális bérlettel is igazolhatják.

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba, és 2022. július 2-án hatályát veszti.