Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

a városi strandok üzemeltetéséről, működtetéséről szóló 36/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 02 - 2022. 07. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

a városi strandok üzemeltetéséről, működtetéséről szóló 36/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.02.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a városi strandok üzemeltetéséről, működtetéséről szóló 36/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba, és 2022. július 2-án hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.