Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 30 - 2022. 06. 30

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.30.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 4.863.990 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 4.177.163 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 9.041.153 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-negyvenegymillió-százötvenháromezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 8.980.931 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 60.222 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 9.041.153 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-negyvenegymillió-százötvenháromezer forintban,

g) költségvetési hiányát 4.116.941 eFt-ban, azaz négymilliárd-száztizenhatmillió-kilencszáznegyvenegyezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 4.228.166 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 4.742.665 eFt,

c) működési hiány: 514.499 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2022. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 635.824 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 4.238.266 eFt,

c) felhalmozási hiány: 3.602.442 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 1.888.841 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 2.975.149 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 2.080.885 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 6.900.046 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 4.116.941 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.116.941 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2022. évi összes bevétele és kiadása 9.041.153 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 566.616 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 90.775 eFt. Az általános tartalékból 85.083 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 4.154 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 1.038 eFt felhasználásáról a polgármester, 500 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 475.841 eFt. A céltartalékból 12.403 eFt működési, 463.438 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 436.343 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 27.095 eFt,

c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.971 eFt,

e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 5.082 eFt,

f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 1.850 eFt fordítható.

(4) A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a)–b) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.

(5) Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2022. június 30-án 16 órakor lép hatályba, és 2022. július 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

12. melléklet

13. melléklet

13. melléklet

14. melléklet

14. melléklet

15. melléklet

16. melléklet

18. melléklet

17. melléklet

19. melléklet