Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 02- 2022. 10. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.02.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8., és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1)–(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba, és 2022. október 2-án hatályát veszti.

1. melléklet2

2. melléklet3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.