Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 02- 2023. 01. 02

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.02.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában és 107. §-ában, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Ltv.) 54. § (1), (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 36. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) Az (1a) pont szerinti, 2023. május 1-től esedékes, 4. melléklet szerinti bérleti díj emeléstől a képviselő-testület döntése szerint el lehet térni, amennyiben bérlő és bérbeadó a határozatlan idejű bérleti szerződés időtartamát legfeljebb 5 év határozott időre módosítják. Ez esetben a bérleti díj évente 3%-kal emelkedik.”

2. § Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet

3. § Ez a rendelet 2023. január 2-án lép hatályba, és 2023. január 3-án hatályát veszti.