Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 03- 2023. 01. 03

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.01.03.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában és 107. §-ában, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Ltv.) 54. § (1), (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2023. január 2-án lép hatályba, és 2023. január 3-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 4. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.