Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 11. 25- 2022. 11. 26

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2022.11.25.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Hatályát veszti a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.