Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 26- 2023. 02. 26

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.02.26.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez5

2. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez6

3. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez7

4. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez8

5. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez9

6. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez10

7. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez11

8. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez12

9. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez13

10. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez14

11. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez15

12. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez16

13. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez17

14. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez18

15. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez19

16. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez20

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. február 27. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 11. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 12. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 13. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 14. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 15. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 16. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.