Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 25- 2023. 02. 25

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.25.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 5.740.998 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 4.238.767 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 9.979.765 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-kilencszázhetvenkilencmillió-hétszázhatvanötezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 9.857.939 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 121.826 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 9.979.765 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-kilencszázhetvenkilencmillió-hétszázhatvanötezer forintban,

g) költségvetési hiányát 4.116.941 eFt-ban, azaz négymilliárd-száztizenhatmillió-kilencszáznegyvenegyezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 5.066.649 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 5.242.021 eFt,

c) működési hiány: 175.372 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2022. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 674.349 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 4.615.918 eFt,

c) felhalmozási hiány: 3.941.569 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 1.991.843 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 3.749.155 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 2.075.363 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 7.782.576 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 4.116.941 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.116.941 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2022. évi összes bevétele és kiadása 9.979.765 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 598.336 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 211.413 eFt. Az általános tartalékból 206.361 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 1.133 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 3.419 eFt felhasználásáról a polgármester, 500 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 386.923 eFt. A céltartalékból 11.681 eFt működési, 375.242 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 348.087 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 27.095 eFt,

c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.171 eFt,

e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 652 eFt,

f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 1.550 eFt,

g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 60 eFt,

h) energiaárak emelkedésének finanszírozására 4.808 eFt fordítható.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

5. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

6. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

7. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

8. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

9. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet

10. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

11. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

12. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet

13. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet

14. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet

16. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet