Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a közterület használatának szabályozásáról szóló 47/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 02- 2023. 03. 02

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a közterület használatának szabályozásáról szóló 47/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.03.02.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában rögzített felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba, és 2023. március 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez4

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. március 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.