Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 25- 2023. 02. 25

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.25.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szervei véleményének kikérésével a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § (1) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A

B

C

D

E

F)

3.

egyszemélyes sírhely ismételt megváltás

24 000,- Ft/hely

30 000,- Ft/hely

-

25

2. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A

B

C

D

E

F)

5.

kétszemélyes sírhely ismételt megváltás

48 000,- Ft/hely

60 000,- Ft/hely

100.000,- Ft/hely

25

3. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A

B

C

D

E

F)

7.

urnasírhely ismételt megváltás

20 000,- Ft/hely

24 000,- Ft/hely

-

10

2. melléklet a 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 4.1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A

B

C)

4.1.

Szent Miklós temető:

10 000,- Ft