Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 26- 2023. 02. 26

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.02.26.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szervei véleményének kikérésével a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez3

2. melléklet a 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez4

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. február 27. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.