Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat törzsvagyonának átminősítéséről szóló 39/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30
az önkormányzat törzsvagyonának átminősítéséről szóló 39/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete előírásainak maradéktalan betartása mellett az önkormányzat vagyonának közcélú hasznosítása érdekében szükséges a rendeletmódosítás.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet 1. § (2) bekezdése kiegészül egy további alponttal, ugyanis
a Keszthely 0203/2 hrsz-ú, 2636 m2 területű, kivett árok megnevezésű, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlannak az önkormányzati feladatok más módon történő ellátásáról szóló döntés értelmében a forgalomképes vagyoni körbe történő átminősítése szükséges.
A 2. §-hoz
A rendelet hatályba léptetéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.