Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2013.(X.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat törzsvagyonának átminősítéséről

Hatályos: 2022. 04. 30

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2013.(X.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat törzsvagyonának átminősítéséről

2022.04.30.

1Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés i) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (6) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó alábbi ingatlanokat, ingatlanrészeket forgalomképes üzleti vagyoni körbe sorolja át:

(1) A 71. számú főközlekedési főútnak Keszthelyt elkerülő szakasza megépítéséhez szükséges területbiztosítás érdekében:

a.) 0126/5 hrsz-ú, 8 ha 4595 m2 alapterületű, saját használatú út és erdő megjelölésű ingatlan – 678 m2, 456 m2 és 3599 m2 – összesen 4733 m2 térmértékű területrészeit,
b.) 0143 hrsz-ú, 1372 m2 alapterületű, közút megjelölésű ingatlan 156 m2 térmértékű területrészét,
c.) 0155/3 hrsz-ú, 2534 m2 alapterületű, közút megjelölésű ingatlan – 471 m2 és 317 m2 – összesen 788 m2 térmértékű területrészeit,
d.) 059/50 hrsz-ú, 468 m2 alapterületű, víztározó megjelölésű ingatlant.
(2) 2 Településrendezési célok érdekében – Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009.(X.15.) önkormányzati rendelet alapján –
1. 1975 hrsz-ú, 949 m 2 alapterületű, közút megjelölésű ingatlan – 59 m2 és 55 m2 – összesen 114 m2 térmértékű területrészeit,
2. 3092/6 hrsz-ú, 564 m2 alapterületű, közterület megjelölésű ingatlan 16 m2 és 51 m2 térmértékű területrészeit,
3. 1331/1 hrsz-ú, 6676 m2 alapterületű, közterület megjelölésű ingatlan 243 m2 térmértékű területrészét,
4. 0185/5 hrsz-ú, 2086 m2 alapterületű, saját használatú út megjelölésű és a 0185/6 hrsz-ú, 5503 m2 alapterületű, saját használatú út és árok megjelölésű ingatlan,
5. 046/52 hrsz-ú, 5489 m2 alapterületű, közterület megjelölésű ingatlan 150 m2 térmértékű területrészét,
6. 1497/17 hrsz-ú, 6427 m2 alapterületű, közterület megjelölésű ingatlan 636 m2 térmértékű területrészét,
7. 0169/1 hrsz-ú, 5 m2 alapterületű, közút megjelölésű, 0489/37 hrsz-ú, 2343 m2 alapterületű, közút megjelölésű, 0489/39 hrsz-ú, 221 m2 alapterületű, közút megjelölésű, 0489/40 hrsz-ú, 244 m2 alapterületű, közút megjelölésű, 0489/42 hrsz-ú, 45 m2 alapterületű, közút megjelölésű, 0489/44 hrsz-ú, 976 m2 alapterületű, közút megjelölésű, 0489/46 hrsz-ú, 52 m2 alapterületű, közút megjelölésű, 0489/49 hrsz-ú, 11 m2 alapterületű, közút megjelölésű, 0489/50 hrsz-ú, 785 m2 alapterületű, közút megjelölésű, 0489/52 hrsz-ú, 927 m2 alapterületű, közút megjelölésű, 0489/55 hrsz-ú, 37 m2 alapterületű, közút megjelölésű és a 0489/57 hrsz-ú, 1184 m2 alapterületű, közút megjelölésű ingatlanokat,
8. 0386 hrsz-ú, 8297 m2 alapterületű, közút megjelölésű ingatlant,
9. 0494/8 hrsz-ú, 3004 m² területű, „közterület” megnevezésű ingatlan,
10. 0495 hrsz-ú, 1644 m² területű, „közút” megnevezésű ingatlant,
11. 3841 hrsz-ú, 3274 m² alapterületű, kivett, közterület megnevezésű, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanból 25 m² területrészt.
12. a keszthelyi 4708/1 hrsz-ú 845 m² területű, „kivett, közút” megnevezésű ingatlan 575 m2 térmértékű területrészét,
13. a keszthelyi 5277 hrsz-ú, 50 m² területű, „kivett, közterület” megnevezésű ingatlant,
14. a keszthelyi 4034 hrsz-ú, 603 m² területű, „kivett, közterület” megnevezésű ingatlant.
15. a keszthelyi 1445/2 hrsz-ú 696 m² területű, „kivett, közterület” megnevezésű ingatlan 48 m2 térmértékű területrészét.
16. a keszthelyi 3817/1 hrsz-ú 84.939 m² területű, „kivett, közpark” megnevezésű ingatlan 210 m2 térmértékű területrészét.
17. a keszthelyi 4068 hrsz-ú, 2063 m2 területű, „kivett, közterület” megnevezésű ingatlan 1717 m2 térmértékű területrészét.”
18. a keszthelyi 421/3 hrsz-ú, 28 m² területű, „kivett, közterület” megnevezésű ingatlant,
19. a keszthelyi 2155 hrsz-ú, 26 m² területű, „kivett, közterület” megnevezésű ingatlant,
20. a keszthelyi 2033 hrsz-ú, 3708 m² alapterületű, kivett, közterület megnevezésű, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanból 60 m² területrészt.
21. a keszthelyi 3114/17 hrsz-ú, 4881 m² alapterületű, kivett, közterület megnevezésű, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanból 1101 m² területrészt.
22. a keszthelyi 3114/20 hrsz-ú, 1274 m² alapterületű, kivett, közterület megnevezésű, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanból 1154 m² területű ingatlanrészt.
23. a keszthelyi 1725/4 hrsz-ú, 1011 m2 területű, „kivett közterület” megnevezésű ingatlant.
24. a keszthelyi 1052 hrsz-ú, 2554 m² alapterületű, kivett, közterület megnevezésű, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanból 7 m² területű ingatlanrészt.
25. a keszthelyi 1334/3 hrsz-ú, 1397 m² alapterületű, kivett játszótér megnevezésű, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanból, a telekalakítást követően kialakuló 1334/6 hrsz-ú ingatlanrészt.
26. a keszthelyi 1206/24 hrsz-ú, 5556 m² alapterületű, kivett közterület megnevezésű, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlant.
27. a keszthelyi 442/1 hrsz-ú, 236 m² alapterületű, kivett közterület megnevezésű, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlant.
28. a keszthelyi 444 hrsz-ú, 2012 m² alapterületű, kivett játszótér megnevezésű, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanból, a telekalakítást követően kialakuló 108 m2-es területrészt.
29. 3 a keszthelyi 0203/2 hrsz-ú, 2636 m2 területű, kivett árok megnevezésű, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlant.
(3) A 76. számú főközlekedési főútnak Hévízt elkerülő 1. számú kiegészítő szakasza megépítéséhez szükséges területbiztosítás érdekében a 0207/20 hrsz-ú, 8954 m2 alapterületű, közút megjelölésű ingatlan 74 m2 térmértékű területrészét.
(4) A keszthelyi 1225/1 hrsz-ú temető megnevezésű ingatlanon lévő Festetics Mauzóleum, mint a kulturális örökség tárgya fenntartása, védelme és megőrzése érdekében, a kapcsolódó közfeladat ellátásának átadása céljából a 1225/4 hrsz-on létrejövő, 497 m2 alapterületű, mauzóleum megnevezésű ingatlant.
(5) A keszthelyi 917/13 hrsz-ú, 2173 m2 területű, „kivett, közterület” megnevezésű ingatlant a ráépítéssel megvalósult autóbusz állomás rendeltetésnek megfelelően.

2. § Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely Város Önkormányzata korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába tartozó alábbi ingatlanokat, ingatlanrészeket – az önkormányzati feladat más módon történő ellátása érdekében - forgalomképes üzleti vagyoni körbe sorolja át:

a.) 2023 hrsz-ú, 863 m2 alapterületű, orvosi rendelő megjelölésű ingatlant,
b.) 990 hrsz-ú, 6036 m2 alapterületű, általános iskola megjelölésű ingatlant.

3. § Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely Város Önkormányzata korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába tartozó alábbi ingatlanok, ingatlanrészek besorolását településrendezési célok érdekében – Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009.(X.15.) önkormányzati rendelet alapján – az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen vagyoni körbe sorolja:

a.) 1979 hrsz-ú 3398 m2 alapterületű, kivett, óvoda megnevezésű 254 m² területrészt.

4. § Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely Város Önkormányzata forgalomképes üzleti vagyon körébe tartozó alábbi ingatlanok, ingatlanrészek besorolását településrendezési célok érdekében – Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009.(X.15.) önkormányzati rendelet alapján – az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonba sorolja:

a.) 3840/1 hrsz-ú 18210 m² alapterületű, kivett, strandfürdő megnevezésű, ingatlanból 2286 m² területrészt.
b.) 4a keszthelyi 4076/2 hrsz-ú, 4 ha 8286 m2 területű, „legelő” megnevezésű ingatlan 3552 m2 térmértékű területrészét.
c.) 5a keszthelyi 4530 hrsz-ú, 3756 m2 területű, „kivett, beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan 2576 m2 térmértékű területrészét.
d.) 63831/3 hrsz-ú 5998 m2 alapterületű, kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.

4/A. §7 Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó alábbi ingatlanokat - az önkormányzati közfeladat átadása miatt - az ingatlan-nyilvántartásban és a vagyonnyilvántartásában megosztja, és a létrejövő új ingatlanokat nyilvántartásba veszi:

Településüzemeltetési feladat átadása miatt, a Kossuth – Deák - Szent Miklós utcai közlekedési csomópont által érintett 939 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű, 995/3 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű, 995/6 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű, 995/7 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű, 995/8 hrsz-ú „kivett, közút” megnevezésű, 1162 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű, 1214/15 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű, 1330/2 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű és 3869/1 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű ingatlanokat megosztja, és a létrejövő 939/1 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű 9 m2 területű, 939/2 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű 438 m2 területű, 939/5 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű 35 m2 területű és 939/6 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű 10 m2 területű ingatlanokat a Magyar Állam javára térítésmentesen felajánlja.

5. § Záró rendelkezések

1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti
a.) az egyes forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanok forgalomképes vagyoni körbe történő átminősítéséről szóló 26/2008. (V. 28.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 1/2010. (II. 01.), 11/2010. (IV. 30.), 17/2010. (VII. 30.), 26/2010. (XI. 26.), 43/2010. (XII. 18.), 14/2011. (IV. 15.), 33/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendeletek,
b.) az egyes korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó ingatlanok forgalomképes vagyoni körbe történő átminősítéséről szóló 18/2010. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 12/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet.
1

Módosította a 27/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. november 29. napjától.

2

Az 1. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés 29. pontját a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

4

Beillesztette a 14/2016.(V.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. május 13. napjától.

5

Beillesztette a 15/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. május 28. napjától.

6

Beillesztette a 14/2017. (VII. 12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. július 13. napjától.

7

Beillesztette a 10/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 31. napjától.