Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01
az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A nyersanyagárak nagymértékű emelkedése miatt szükséges a rendelet módosítása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.
A 2. §-hoz
A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.