Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 25

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.25.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján kerül módosításra Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete. A rendelet tartalmazza a központi előírásokon alapuló támogatások változását, az általános és céltartalék felhasználását, valamint az önkormányzati intézmények előirányzat-módosítási kérelmeit.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 1. § az önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételeinek, kiadásainak, költségvetési egyenlegének változásait tartalmazza.
A 2. §-hoz
A 2. § az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámának változását tartalmazza.
A 3. §-hoz
A 3. § az önkormányzat 2022. évi költségvetése általános és céltartalékának változásait tartalmazza.
A 4. §-hoz
A 4. § a rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.
Az 5. §-hoz
Az 5. § a hatályba léptető, illetve hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.