Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 16

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.16.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján kerül módosításra Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete. A rendelet tartalmazza a központi előírásokon alapuló támogatások változását, az általános és céltartalék felhasználását, valamint az önkormányzati intézmények előirányzat-módosítási kérelmeit.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 1. § az önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételeinek, kiadásainak, költségvetési egyenlegének változásait tartalmazza.
A 2. §-hoz
A 2. § az önkormányzat 2022. évi költségvetése általános és céltartalékának változásait tartalmazza.
A 3. §-hoz
A 3. § a rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.
A 4. §-hoz
A 4. §-ban felsorolt rendeletek rendelkezései már nem aktuálisak és nem alkalmazandók, ezért indokolt azok hatályon kívül helyezése.
Az 5. §-hoz
Az 5. § a hatályba léptető, illetve hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.