Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 16

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.16.
Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Helyi Építési Szabályzat módosítása a Keszthely, Festetics kastély területéhez tartozó megújuló energia fejlesztések megvalósítása céljából szükséges.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A szabályozási tervlap, mint a rendelet melléklete módosul.
A 2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.
A 3. §-hoz
Átmeneti rendelkezés.