Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

A helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2022. 01. 01
A helyi iparűzési adóról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz
Általános indokolás
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szabályozása szükségessé teszi a helyi iparűzési adóról új rendelet alkotását.
Részletes indokolás
1. § A településen bevezetett adóköteles tevékenység meghatározása, az adó alanyának meghatározása.
2. § (1) Az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8 %-ában kerül meghatározásra.
3. § Az Önkormányzat a Htv. felhatalmazása alapján – a kisvállalkozások támogatása érdekében – adókedvezményt biztosít azoknak a vállalkozásoknak, akiknek a vállalkozási szintű adóalapja a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.
4. § A rendeletben foglaltakat 2022. január 1-jétől kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a helyi adókról szóló 15/2016. (XI.9.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.