Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2019. (I.29.) önkormányzati rendelete

a téli rezsicsökkentés keretében biztosított tüzelőanyag szállítási költségeihez nyújtott támogatásról

Hatályos: 2019. 02. 01- 2024. 02. 29

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2019. (I.29.) önkormányzati rendelete

a téli rezsicsökkentés keretében biztosított tüzelőanyag szállítási költségeihez nyújtott támogatásról1

2019.02.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8a. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdés, 32. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján természetbeni támogatásban részesülő háztartások számára egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást biztosít a tüzelőanyag szállítási költségeihez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás összege 2.000. forint.

(3) A polgármester a támogatásról határozatot hoz, melyet a Korm. határozatban meghatározott természetbeni támogatásra való jogosultságról kiállított igazolással együtt kézbesít a jogosult háztartásoknak.

(4) A támogatást a határozat alapján Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja fizeti ki.

(5) A támogatás legkésőbb 2019. december 15-éig váltható be.

2. § Ez a rendelet 2019. február 1-jén lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2024. március 1. napjával.