Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2022. 10. 01

Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

2022.10.01.

Borsodszirák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekjóléti alapellátási formák:

a) család- és gyermekjóléti szolgálat

b) intézményi gyermekétkeztetés

c) bölcsődei ellátás.

2. § Borsodszirák Község Önkormányzata a fenntartásában működő Bartók Béla Általános Művelődési Központ konyháján keresztül biztosítja a településen a gyermekétkeztetést a Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola és a Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ óvodás és bölcsődés gyermekei részére.

3. § A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

a) Óvodai ellátás esetében: 323.- Ft + ÁFA

b) Iskolai ellátás esetében: ebéd: 240.- Ft + ÁFA, kétszeri étkezés: 350.- + ÁFA, háromszori étkezés: 461.- Ft. + ÁFA

c) Diétás ebéd: 1.500.-Ft + ÁFA

d) Bölcsődei ellátás esetében: 362.-Ft + ÁFA.

4. § A normatív kedvezményre nem jogosultak térítési díjkedvezményre jogosultak, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem:

a) az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 170%-át nem haladja meg, a kedvezmény az intézményi térítési díj 25%-a,

b) az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, a kedvezmény az intézményi térítési díj 50%-a.

5. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2016. (IX.15.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.