Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002.(V.7.) önkormányzati rendelete

Az ideiglenes külföldi kiküldetés teljesítéséről és költségeinek elszámolásáról

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2001.(X.25.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2000.(IX.27.) önkormányzati rendelete

Az országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(V.30.) önkormányzati rendelete

A gyomnövények irtásáról és az évelő haszonnövények telepítéséről

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998.(III.30.) önkormányzati rendelete

Szőlősgyörök Község építészeti értékeinek helyi védelméről

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1997.(XI.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati biztos kijelölésének és kirendelésének szabályairól

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995.(XI.13.) önkormányzati rendelete

A közműves ivóvízellátásról szóló 38/1995.(IV.05.) Kormányrendelet végrehajtásáról

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/1994.(XI.28.) önkormányzati rendelete

Szőlősgyörök község jelképeiről és a jelképek használatáról

WARNING X