Összesen 227 találat találat / oldal
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (IV.3.) önkormányzati rendelete
2018.04.03 - 2018.04.02

A MAGÁNERŐS LAKOSSÁGI ÚT- ÉS ÚTALAP ÉPÍTÉSEK SZERVEZÉSÉRŐL ÉS TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL SZÓLÓ 1/2004. (I. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete
2018.03.02 -

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete
2018.03.02 - 2018.03.02

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete
2018.03.02 - 2018.03.02

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (II.2.) önkormányzati rendelete
2018.02.03 - 2018.02.03

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (II.2.) önkormányzati rendelete
2018.02.03 - 2018.02.03

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 24/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.2.) önkormányzati rendelete
2018.02.03 - 2018.02.03

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.2.) önkormányzati rendelete
2018.02.03 - 2018.02.03

önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete
2017.12.30 - 2017.12.30

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete
2018.01.01 - 2018.01.01

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 44/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAP- ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete
2017.11.30 - 2017.11.30

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete
2017.12.01 - 2017.12.01

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete a szabadtéri égetés szabályairól szóló 13/2015. (IV.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete
2018.01.01 - 2018.06.28

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete
2018.01.01 - 2018.01.01

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 39/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 45/2015 (XI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete
2017.12.02 - 2017.12.02

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2017. (XII.01) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete
2017.12.02 - 2017.12.02

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete Békés város szabályozási tervéről, valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (XI. 7.) rendelet módosításról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete
2017.11.01 - 2017.12.30

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról, valamint a településképi bejelentési eljárásról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete
2017.10.28 - 2017.10.28

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete
2017.10.28 - 2017.10.28

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2017. (X.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A helyi népszavazásról szóló 19/2017. (VI.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete
2017.10.28 - 2017.10.28

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete
2017.10.28 - 2017.10.28

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2017. (X.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Az állattartás helyi szabályairól szóló 17/2013. (VI.28.) számú önkormányzati rendelet hatá-lyon kívül helyezéséről

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete
2017.10.28 - 2017.10.28

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2017. (X.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete
2017.09.30 - 2017.09.30

A KÖZTERÜLET - HASZNÁLATÁRÓL szóló 23/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s á r ó l

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete
2017.09.30 - 2017.09.30

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL szóló 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s á r ó l

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete
2017.09.30 - 2017.09.30

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAP- ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s á r ó l

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2017. (IX.4.) önkormányzati rendelete
2017.09.05 - 2017.09.05

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (IX.4.) önkormányzati rendelete
2017.09.05 - 2017.09.05

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (IX.4.) önkormányzati rendelete
2017.09.05 - 2018.02.28

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017. (IX.4.) önkormányzati rendelete
2017.09.05 - 2017.09.05

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletének a módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017. (IX.4.) önkormányzati rendelete
2017.09.05 - 2017.09.05

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (VII.27.) önkormányzati rendelete
2017.07.28 - 2017.07.28

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2017. (VII. 27.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról szóló 23/2006. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (VII.27.) önkormányzati rendelete
2017.08.01 - 2020.07.30

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (VII.27.) önkormányzati rendelete a munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívül tartandó házasságkötésekért, valamint bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatások ellentételezéséért fizetendő djakról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete
2017.07.01 - 2017.07.01

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELMÉRŐL szóló 4/1998. (III. 27.) önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s á r ó l

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete
2017.07.01 -

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete
2017.07.01 - 2017.07.01

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete a SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAP- ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s á r ó l

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelete
2017.06.29 - 2017.06.29

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások, és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
2017.06.01 - 2017.06.01

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
2017.05.26 - 2017.05.26

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (V.11.) önkormányzati rendelete
2017.05.12 - 2017.05.12

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (V.11.) önkormányzati rendelete a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04. ) önkormányzati rendeletének módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
2017.04.28 - 2020.11.26

Békés Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 13/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete
2017.04.04 - 2017.04.04

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete a Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 4.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete
2017.04.04 - 2017.04.04

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete
2017.04.01 - 2017.04.01

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete az iskola-egészségügyi és az ügyeleti alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 29/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete
2017.04.04 - 2017.04.04

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (IV.03.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete
2017.04.01 - 2017.04.01

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete
2017.02.28 - 2017.02.28

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (I.30.) önkormányzati rendelete
2017.02.14 - 2017.02.14

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (I.30.) önkormányzati rendelete Békés város szabályozási tervéről, valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (XI. 7.) rendelet módosításáról

WARNING X