Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2014. 03. 15- 2021. 08. 16

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 92. § (1) a) pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a társulásban részt vevő Balsa Község Önkormányzata, Tiszabercel Község Önkormányzata képviselő-testületeinek hozzájárulásával a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulásban részt vevő önkormányzatokra.


2. § A Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulás társulási intézményei:

a) Buji Szociális Alapszolgáltatási Központ (székhelye: 4483 Buj, Jókai utca 2.).


3. § A Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulás társulási intézményei ellátási területe: Balsa Község, Buj Község, Tiszabercel Község közigazgatási területe, Magyarország egész területe.


4. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, valamint azok térítési díját e rendelet 1.. melléklete tartalmazza.

5.§ (1) Ez a rendelet 2014. március 15. napján lép hatályba

(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet, 3/2013(III.11.) önkormányzati rendelet.

      Barta Miklós Ferenc                                                        Dr. Németh Károly

             polgármester                                                                          jegyzőA rendelet kihirdetve: 2014. március 14.                                                                                                    Dr. Németh Károly

                                                                                                           j e g y z ő