Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2014. 05. 01

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 92. § (1) a) pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a társulásban részt vevő Balsa Község Önkormányzata, Tiszabercel Község Önkormányzata képviselő-testületeinek hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulásban részt vevő önkormányzatokra.


2. § A Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulás társulási intézményei:

a) Buji Szociális Alapszolgáltatási Központ (székhelye: 4483 Buj, Jókai utca 1.).


3. § A Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulás társulási intézményei ellátási területe: Balsa Község, Buj Község, Tiszabercel Község közigazgatási területe, Magyarország egész területe.


4. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, valamint azok térítési díját e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.


5.§ (1) Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba


(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014.(III.14.) önkormányzati rendelet.


      Barta Miklós Ferenc                                                        Dr. Németh Károly

             polgármester                                                                          jegyző
A rendelet kihirdetve: 2014. április 30. 18 óra 30 perckor


 Dr. Németh Károly

            j e g y z ő