Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2018 (XII.29..) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 6/2018.(XI.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01- 2019. 01. 01

Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2018 (XII.29..) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 6/2018.(XI.08.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2019.01.01.

Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontja, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján a következőket rendeli el

1. §

A helyi adókról szóló 6/2018. (XI.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § Az idegenforgalmi adó alól - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározottakon túl - adómentességet élvez: az, aki a képviselő-testület hivatalos meghívására tartózkodik a község területén.

2. §

A Rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. § E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.