Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.3.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020 (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 04 - 2021. 03. 05

Lovas Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


  1. § Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:


a)

Költségvetési bevételek

85.059.167

Ft-banb)

Finanszírozási bevételek

62.896.421

Ft-banc)

Költségvetési működési célú kiadások

63.214.752

Ft-band)

Tartalékok

41.604.371

Ft-bane)

Költségvetési felhalmozási célú kiadások

40.507.086

Ft-ban


g)

Finanszírozási kiadások

  2.629.379

Ft-banh)

Bevételek és kiadások főösszeg

147.955.588

Ft-ban”
2. § A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásait 41.604.371.- Ft összegben hagyja jóvá.”3. § A Rendelet 1.1-1.17 melléklete helyébe az 1.1-1.17 melléklet lép.4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mellékletek