Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 30 - 2017. 12. 01

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendeletét a következőképpen módosítja:


1. §


(1) A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 2/2017. (II.14) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                                                          eredeti                           módosított

Ezen belül:

·         a működési célú bevételt                                         53.857 e Ft-ban                                             70.983 eFt-ban

ebből:

-          finanszírozási célú pénzügyi műveleteket           0 e Ft-ban

-          előző évi pénzmaradvány                          12.183 e Ft-ban                          3.723 eFt-ban

-          vállalkozási maradványt                                      0 e Ft-ban


·         a működési célú kiadásokat                                    66.040 e Ft-ban                          74.706eFt-ban

ebből:

-          a személyi juttatások kiadásait                        26.270 e Ft-ban             33.731 e Ft-ban

-          szociális hozzájárulási adót                               4.219 e Ft-ban               6.500 e Ft-ban

-          a dologi kiadásokat                                          21.367 e Ft-ban                       21.325 e Ft-ban           

-          az ellátottak pénzbeli juttatásait                         4.970 e Ft-ban             5.777 e Ft-ban

-          speciális célú támogatásait                                4.269 e Ft-ban                        4.269 e Ft-ban

-          az általános tartalékot                                           500 e Ft-ban                        372 e Ft-ban    


·         a felhalmozási célú bevételt                                            5.000 e Ft-ban           25.603 e Ft-ban

·         ebből:

-          finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                0 e Ft-ban

-          előző évi pénzmaradványt                               23.133 e Ft-ban             29.543 e Ft-ban

-                                                                                          

·         a felhalmozási célú kiadást                                          28.133 e Ft-ban            55.146 e Ft-ban

·         ebből:

-          beruházások összegét                                      8.985 e Ft-ban                         11.418 e Ft-ban

-          felújítások összegét                                        19.148 e Ft-ban                        43.728 e Ft-ban

-          kormányzati beruházások összegét                        0 e Ft-ban

-          felhalmozási célú cél tartalék                                  0 e Ft-ban

-          lakásépítés összegét                                              0 e Ft-ban

-          egyéb felhalmozási kiadások összegét                  0 e Ft-ban

állapítja meg.


2. §


A rendelet működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatairól szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.


3. §

A rendelet egyesített kiadási előirányzatairól szóló 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. §

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét tartalmazó 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.


5. §

Az önkormányzat beruházási kiadásait tartalmazó 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

6. §

Az önkormányzat felújítási kiadásait tartalmazó 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.


(2)  Ez a rendelet a 2017. december 1-én lép hatályba.


Szentgáloskér, 2017. november 29. nap   Szabó Péter                                               Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

  polgármester                                                                        jegyző
Kihirdetési záradék:Ezen rendelet 2017. november 30. napján kihirdetésre került.