Ónod község képviselő testületének 11/2020 (IX.10.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság biztosításáról és fenntartásáról szóló 7/2004. (III. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 15

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2020. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság biztosításáról és fenntartásáról szóló 7/2004. (III. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról


Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban a köztisztaság biztosításáról és fenntartásáról szóló 7/2004. (III. 23.) önkormányzati rendeletének módosítása kapcsán a következőket rendeli el:


1. § a köztisztaság biztosításáról és fenntartásáról szóló 7/2004. (III. 23.) önkormányzati rendeletének 13. §-át hatályon kívül helyezi.


2. § (1) A rendelet 2020. szeptember 15. napján lép hatályba.
..........................................                                              ........................ ...............

                                   dr. Polgári Orsolya                                                            Tarnóczi József
jegyző                                                                     polgármesterKihirdetési záradék:


A rendeletet kihirdettem: Ónod, 2020. szeptember 10.

  Ónod, 2020. szeptember 10.dr. Polgári Orsolya jegyző

Mellékletek