Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(V.23.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2018. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2019. 05. 24

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:


I. Általános rendelkezések


1.§ (1) A képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást


                                                          226.811.577 Ft bevétellel,

                                               Ebből: költségvetési bevétel                 210.740.282 Ft

                                                           finanszírozási bevétel                 16.071.295 Ft

                                                                        

                                                           175.607.045 Ft kiadással

                                                 Ebből: költségvetési kiadás                174.107.495 Ft

                                                            finanszírozási kiadás                   1.499.550 Ft


                                                      51.204.532 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.


(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként, előirányzat-csoportonként, és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.2. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.II. Részletes rendelkezések2.§ A képviselő-testület a Vezseny Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített beruházási kiadásait célonkénti részletezéssel 7.812.221, - Ft összeggel a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését célonkénti részletezéssel 79.559.039, - Ft összeggel a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 


(3 Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5.1-5.4. melléklet szerint fogadja el.


(4) Az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 6.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(5) Vezseny Községi Óvoda költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.2. melléklet szerint fogadja el.


3.§ (1) A Képviselő-testület Vezseny Községi Óvoda költségvetési szerv 2018. évi maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint jóváhagyja, illetve engedélyezi.


(2) Vezseny Községi Önkormányzat maradványát és annak felhasználását a képviselő-testület a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


4.§ (1) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
III. Záró rendelkezések


5.§ (1) Ez a rendelet 2019.május 24-én lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Vezseny Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 7/2018.(VII.16.), 8/2018.(IX.17), 9/2018.(XI.30.), 12/2018.(XII.27), 2/2019.(V.23.) önkormányzati rendeletek hatályát vesztik.


                                                                                         


                     Szabó Ferenc                                                 Balláné Berecz Enikő

                     polgármester                                                              aljegyző


Mellékletek