Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. ( III.18.) számú rendelete

az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 21/2015( XI. 30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 19 - 2016. 03. 19

Kékesd Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (3) bekezdésében, az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM rendeletben kapott felhatalmazás alapján – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés b) pontjában, valamint 57. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


1. §


Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 21/2015( XI. 30.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékleteit módosítja az alábbiak szerint.


2. §

  1. A R 1. számú melléklete az 1. számú melléklet szerint módosul.
  2. A R 2. számú melléklete a 2. számú melléklet szerint módosul.
  3. A R 3. számú melléklete a 3. számú melléklet szerint módosul.
  4. A R 4. számú melléklete a 4. számú melléklet szerint módosul.
  5. A R 5. számú melléklete az 5. számú melléklet szerint módosul.
  6. A R 6. számú melléklete a 6. számú melléklet szerint módosul.3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

JegyzőZáradék:

A rendelet 2016. március 18. napján kihirdetésre került.


                                                                                                          Dr.Tóth Sándor

                                                                                                                  jegyző

Mellékletek